ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มวิชาชีพการลงทุน

28 เมษายน 2566

สำนักงานประกันสังคมประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มวิชาชีพการลงทุน

ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2566   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มงานบริหารพนักงานประกันสังคม โทร. 0 2956 2147 - 8

รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้